​​​​​​​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

Lãnh đạo Đại sứ quán:

1. Ông Mai Phước Dũng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

2. Ông Vũ Văn Minh, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ.


Bộ phận Văn phòng:

3. Ông Hà Anh Tuấn, Tham tán, Phụ trách Văn phòng, Thư ký Đại sứ

4. Ông Lê Quang Hòa, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn hóa-Báo chí-Cộng đồng

5. Ông Vũ Tuấn Anh, Kế toán


Bộ phận Lãnh sự:

6. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Bộ phận Lãnh sự


Bộ phận Thương vụ:

7. Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán, Trưởng Thương vụ

8. Ông Nguyễn Tiến Đức, Bí thư thứ Nhất​​

9. Bà Lê Thu Quỳnh, Bí thư thứ Hai


Bộ phận Đầu tư:

10. Bà Thái Thu Phương, Tham tán, Phụ trách Bộ phận Đầu tư


Văn phòng Tùy viên Quốc phòng:

11. Ông Nguyễn Lê Phương, Đại tá, Tùy viên Quốc phòng

12. Ông ​ Vũ Lê Trung, Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​