• ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

 • DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

 • Lãnh đạo Đại sứ quán:

  1.    Bà Tào Thị Thanh Hương, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

  2.    Ông Lê Công Dũng, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ.

  Bộ phận Văn phòng:

  3.     Bà Khuất Thị Hồng Hạnh, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn phòng, Thư ký Đại sứ

  4.    Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn hóa-Báo chí-Cộng đồng

  Bộ phận Lãnh sự:

  5.    Bà Vũ Thị Hương Trà, Bí Thư thứ hai, Phụ trách Bộ phận Lãnh sự

  Bộ phận Thương vụ:

  6.    Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán, Phụ trách Thương vụ

  7.    Ông Chu Văn Thịnh, Bí thư thứ Nhất

  8.    Ông Phạm Nhật Cường, Tùy viên

 • 9.    Ông Nguyễn Thế Vinh, Tùy viên
 • Bộ phận Đầu tư:

  10.    Bà Thái  Thu Phương, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Bộ phận Đầu tư

  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng:

    Bà Đỗ Mai Khanh, Đại tá, Tùy viên Quốc phòng

    Ông Đào Xuân Minh, Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​