Khuyến nghị công dân Việt Nam về tình hình tại Ai Cập

AiCap.jpg

Do tình hình tại nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập là phức tạp, để tránh rủi ro, không may nguy hiểm có thể xảy ra, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin thông báo và đề nghị các công ty du lịch tour du lịch, công dân Việt Nam không nên tiến hành các chuyến đi tới Ai Cập trong thời gian này cho đến khi tình hình trở lại ổn định

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​