Khuyến nghị công dân Việt Nam về tình hình ở Hồng Kông
Để tránh rủi ro, không may nguy hiểm có thể xảy ra, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân của Việt Nam sang Hồng Kông với sự cẩn trọng, có ý thức tự bảo vệ, không nên có mặt tại địa điểm các cuộc biểu tình diễn ra cho đến khi tình hình ổn định.

oH9VbSEl.jpg

Trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể liên lạc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông qua điện thoại (24/24): 85225912835; hoặc người thân Việt Nam có thể liên hệ với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tại số: 0918370497 hoặc 04.37993122, giúp đỡ trong thời gian. /.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​