Thông tin liên quan đến người Việt ở Costa Rica

Ngày 2010/04/18, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Costa Rica Panama đồng thời gửi một người nào đó đến Costa Rica để làm việc với chính quyền Costa Rica và liên hệ với các phi hành đoàn đang được giữ.

than.jpg

- Theo các văn phòng của các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ nạn nhân của công tố viên Costa Rica, nơi mà phi hành đoàn là tạm Việt Nam cho biết 21 văn phòng nắm giữ hiện tại là công dân Việt Nam đang làm việc trên các tàu đánh cá Đài Loan để phục vụ điều tra các trường hợp nghi ngờ đã vi phạm nhân quyền của thuyền viên.
- Khi gặp gỡ với đại diện của Đại sứ quán Việt Nam, các thành viên phi hành đoàn cho biết: ngày 10/4/2010, khi cá được bốc dỡ tại các cảng của Costa Rica, cảnh sát bắt giữ, họ không hiểu tại sao bắt. Họ cũng cho biết các chủ tàu và thuyền trưởng đối xử tốt, không bao giờ bị đánh đập, bị ăn tốt, mặc dù điều kiện làm việc tương đối khó khăn.
- 15 thuyền viên làm việc trên tàu cá thứ hai có tên MEN JIA WANG TAFO I và 89 đã bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc trên tàu cho đến khi kết thúc hợp đồng. Các công ty gửi phi hành đoàn phi hành đoàn trong nước đã khẳng định gia đình đã nhận được tiền lương của họ cho đến ngày kết thúc của 2010/10/02.
- 6 phi hành đoàn còn lại là thủy thủ đoàn bỏ chạy tàu từ tháng 5/2009 và ở Costa Rica bất hợp pháp, họ thấy cuộc sống không thể tiếp tục đi lang thang một đất nước nơi mà nó đã đầu hàng cảnh sát.
- Chính quyền Costa Rica đại diện của Đại sứ quán đã đề nghị sớm kết thúc điều tra và đưa đoàn trở lại tàu đánh cá để tiếp tục làm việc nếu họ tự nguyện. Đối với những người muốn trở về nhà, Đại sứ quán sẽ cung cấp chi tiết và giúp đỡ để thực hành của họ sớm được trở về.
Cục Lãnh sự yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan để liên hệ với Cục Lãnh sự để tiếp tục giải quyết trong Costa Rica phi hành đoàn của chúng tôi.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​