ĐẠI SỨ QUÁN SẼ ĐÓNG CỬA VÀO CÁC NGÀY SAU TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 THEO LỊCH NGHỈ LỄ CỦA SINGAPORE VÀ VIỆT NAM

  • THỨ HAI, 29/4/​2024
  • THỨ BA, 30/4/2024
  • THỨ TƯ, 1/5/2024
  • THỨ TƯ, 22/5/2024
Trong trường hợp khẩn cấp đề nghị liên hệ số hotline: +65 81296662 (Mr Minh)
Screenshot 2024-04-24 111154.png  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​