THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG XÉT NGHIỆM VIRUS SARS-CoV-2

​​

Ngày 13/5/2022, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 416/CĐ-TTg về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, để đảm bảo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 00 giờ ngày 15/5/2022”

Nội dung Công điện số 416 nói trên có thể được tham khảo tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ: “baochinhphu.vn → Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ-Thủ tướng Chính phủ → Từ 00 giờ ngày 15/5/2022 không phải xét nghiệm virus SARS- CoV-2 khi nhập cảnh vào Việt Nam”.​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​