​​​​

THÔNG BÁO NGÀY 27-01-2021

CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

VỀ MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DÀNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM

CÓ HOÀN CẢNH BẮT BUỘC PHẢI VỀ NƯỚC


ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE THÔNG BÁO:

Đại sứ quán(ĐSQ) Việt Nam tại Singapore đã và đang tiến hành trợ giúp các công dân Việt Nam tại Singapore có nguyện vọng, nhu cầu cấp thiết về nước được về trên chuyến bay cứu trợ do Chính phủ tổ chức. Danh sách công dân được về trên chuyến bay cứu trợ của Chính phủ được các cơ quan chức năng phê duyệt dựa trên cơ sở các tiêu chí ưu tiên do Chính phủ quy định.

Để phục vụ công tác xét duyệt, sắp xếp cho công dân Việt Nam tại Singapore có hoàn cảnh bắt buộc và thực sự có nguyện vọng, nhu cầu cấp thiết phải về nước, ĐSQ đề nghị công dân nào đã đăng ký vào mẫu đơn đăng ký của ĐSQ trước ngày 27/01/2021 mà chưa được xét duyệt ưu tiên nhưng vẫn có nguyện vọng, nhu cầu cấp thiết cần về nước, đăng ký lại vào mẫu đơn đăng ký ngày 27/01/2021, cung cấp

thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác theo yêu cầu bằng cách quét mã QR hoặc qua đường dẫn đến mẫu đơn đăng ký sau: https://forms.gle/VRk99GZCHqB7XoMs9.

qr-code-27-01-21.png

Lưu ý: ĐSQ chỉ tiếp nhận các đăng ký qua đơn đăng ký trực tuyến của ĐSQ. Do lượng đăng ký rất lớn, ĐSQ không tiếp nhận và không trả lời các đăng ký qua email và điện thoại.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 27/01/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Xin kính chúc Bà con sức khỏe, an toàn!

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​