ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE XIN THÔNG BÁO: 

           Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức nhiều chuyến bay cứu trợ, đưa hàng nghìn công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Singapore về Việt Nam trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Singapore đến nay.

           Qua quá trình cơ quan chức năng làm việc, xem xét ưu tiên, gửi thông báo xét duyệt ưu tiên về trên các chuyến bay cứu trợ cho  hàng chục nghìn đăng ký, nhiều công dân vì rất nhiều lý do đã không về. Việc này đã gây ra tình trạng số người tương đồng về điều kiện kiện, hoàn cảnh và hiện tại muốn về nhưng đăng ký sau trong khi nhiều người đăng ký trước thì không còn muốn về thậm chí cố tình ở lại dù đã được cơ quan chức năng Singapore nhắc nhở, gây khó khăn cho cơ quan chức năng sắp xếp cũng như làm cho những người thật sự muốn về không được chọn. ​

            Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng phục vụ công tác xét duyệt, sắp xếp cho công dân Việt Nam tại Singapore có hoàn cảnh bắt buộc và thực sự có nguyện vọng, nhu cầu cấp thiết phải về nước dựa trên cơ sở tiêu chí và theo thứ tự ưu tiên do Chính phủ quy định, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đề nghị công dân đăng ký vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến mới từ ngày 22/11/2020 qua đường dẫn sau:

https://forms.gle/x3PpVganMGZbVjbZ9


​Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Xin kính chúc Bà con sức khỏe, an toàn!


Trân trọng,

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​