​​Đại sứ quán xin thông báo danh sách các trường hợp được phía Singapore thông báo đã tìm được tài sản thất lạc, cụ thể như sau: 

STTSỐ CÔNG VĂN BÁO THẤT LẠC TÀI SẢNTÊN NGƯỜI
1U/20230508/7008HO DAT THUONG
2G/20230517/2048NGUYEN QUYNH ANH 
3U/20230515/7080LE THI THUY
4U/20230524/7051NGUYEN THI THANH THUY
5U/20230526/7140HO CHIEN, HOANG THI THAM, HO DUC TRUNG
6U/20230601/7091PHAN THI LE QUYEN, TRUONG SAO HONG, 
7U/20230605/7184NGUYEN THACH NGOC BICH
8U/20230630/7008PHAN DUC CAC
9U/20230710/7153DO KHANH AN 
10U/20230711/7185TRAN CONG HUNG
11U/20230717/7029LE THI NGOC DUYEN
12U/20230719/7143NGUYEN VAN THONG
13U/20230725/7014NGUYEN QUANG MANH
14U/20230808/7065LE NGUYEN THANH NGAN
15U/20230815/7079NGUYEN DINH HUY
16U/20230816/7097NGUYEN HUYEN NGOC
17U/20230822/7137HAI HOANG ANH
18L/20230903/2071PHAM THANH THIEN
19J/20230904/2023NGUYEN VAN HUY
20U/20230829/7069NGO THU THUY
21U/20230824/7076NGUYEN VAN YEN
22U/20230918/7128BUI THI MAI ANH
23U/20230914/7037CHAU THIEN PHU
24U/20230928/7008NGUYEN THANH HUYEN
25U/20231006/7035NGUYEN TIEN DUONG
26U/20231009/7059NGUYEN DINH THANH PHONG
27U/20231023/7043TRAN DINH TRONG
28U/20231102/7003VOTHUY QUOC KHANH
29U/20231115/7089LE HONG NGOC
30U/20231128/7051TRAN THI LOAN
31U/20240221/7186PHAM SON TUNG
32U/20240304/7126TRAN NGOC TRAM ANH
33U/20240314/7123NGUYEN LE THANH TAM
34U/20240315/7150NGUYEN THI HIEN
35U/20240318/7005BUI THI PHUONG
36U/20231114/7013THANH THE BANG
37F/20231125/2068NGUYEN PHUONG THAO
38U/20231130/7233NGUYEN THI THUY AN
39U/20240319/7127TRAN QUOC MY, NGUYEN THI NAM
40U/20240112/7040TRAN HIEU THAO
41U/202402077031NGUYEN THI THU
42U/20240207/7036NGUYEN QUANG NAM
43U/20240208/7059NGO THI HONG PHAN
44U/20240220/7082TO PHAM DINH KHANH
45U/20240221/7003PHAM MY DUYEN


Những trường hợp có tên trên danh sách đề nghị liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ email: vnemb.sg@mofa.gov.vn; ​vnvisasg10@gmail.com​ hoặc liên hệ hotline +65 81296662 để được hướng dẫn cách thức lấy lại tài sản thất lạc.

Đại sứ quán xin trân trọng thông báo.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​