Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đăng nhập
| English

Đại sứ quán nhận được đồ thất lạc từ bộ phận Lost&Found sân bay Changi của công dân ​02 công dân Việt Nam​.

Danh sách đồ thất lạc (cập nhật tháng 6/2024)

​Đại sứ quán xin thông báo lịch làm việc của Đại sứ quán và thủ tục lãnh sự áp dụng từ năm 2024 n​hư sau.Lịch làm việc của Đại sứ quán

Prev Next

 • thumb_Infographic_VN.jpg 
   
 • ANPHAM-VN.jpg
 • thumb_Infographic_VN.jpg
  ​​
  Số điện thoại trực công tác bảo hộ công dân: 

  +84 981 84 84 84​

    Về đầu trang