​​​​​

​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại:  

 • Văn phòng, Lãnh sự: (+65) 87259062

 • Hotline: (+65) 87259062

 • Thương vụ: (+65) 64683747

 • Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709

 • Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: +65 66692467​

​Fax: 

 • Văn phòng: (+65) 64689863

 • Lãnh sự: (+65) 64625936

 • Thương vụ: (+65) 64670458

 • Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709

 • Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: (+65) 96579928

Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-singapore.mofa.gov.vn/

Email về Bảo hộ Công dân: bhcd.sin@gmail.com

Giờ làm việc:

Thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ Lễ của Việt Nam và Singapore)

 • 09.00 hrs - 12.00 hrs

 • 15.00 hrs – 17.00 hrs

Thời gian tiếp khách lãnh sự: *

 • ​Sáng: 09.00 hrs - 12.00 hrs (Visa);

 • Chiều: 15.00 hrs – 17.00 hrs  (Các thủ tục lãnh sự khác)​

* Để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 và giảm thiểu thời gian chờ đợi của công dân khi đến làm thủ tục lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore áp dụng hệ thống đặt lịch hẹn điện tử từ ngày 27/7/2020.​ Nhấn vào đây để đọc thông báo chi tiết và hướng dẫn đặt lịch hẹn điện tử.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​