​​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

Lãnh đạo Đại sứ quán:

1. Ông Mai Phước Dũng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

2. Ông Lê Công Dũng, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ.


Bộ phận Văn phòng:

3. Ông Hà Anh Tuấn, Tham tán, Phụ trách Văn phòng, Thư ký Đại sứ

4. Ông Trần Quang Huy, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn hóa-Báo chí-Cộng đồng

5. Bà Phạm Thu Hà, Kế toán


Bộ phận Lãnh sự:

6. Bà Vũ Thị Hương Trà, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Bộ phận Lãnh sự


Bộ phận Thương vụ:

7. Ông Cao Xuân Thắng, Bí thư thứ Nhất​, Phụ trách Thương vụ

8. Ông Chu Văn Thịnh, Bí thư thứ Nhất

9. Ông Phạm Nhật Cường, Tùy viên


Bộ phận Đầu tư:

10. Bà Thái Thu Phương, Tham tán, Phụ trách Bộ phận Đầu tư


Văn phòng Tùy viên Quốc phòng:

11. Ông Trần Hoài Nam, Đại tá, Tùy viên Quốc phòng

12. Ông Đào Xuân Minh, Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​