• ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE


 • Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

  Điện thoại: 

  Văn phòng: (+65) 64625938

  Lãnh sự: (+65) 64625994

  Thương vụ: (+65) 64683747

  Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709

  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: +65 66692467

  Khẩn cấp ngoài giờ:

  Các vấn đề lãnh sự (visa, hộ chiếu, bảo hộ công dân,...):

  - Bà Vũ Thị Hương Trà: (+65) 86456459

  - Ông Nguyễn Trọng Hiếu: (+65) 88268899

  Các vấn đề chung:

  - Bà Khuất Thị Hồng Hạnh: (+65) 90287874

  Fax:

  Văn phòng: (+65) 64689863

  Lãnh sự: (+65) 64625936

  Thương vụ: (+65) 64670458

  Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709

  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: (+65) 96579928

  Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn

  Website: www.vietnamembassy-singapore.org

   Giờ làm việc:

  Thứ Hai đến thứ Sáu

  08.30 hrs - 12.30 hrs

  15.00 hrs – 18.00 hrs

  Thời gian tiếp khách lãnh sự:

  Thứ Hai đến thứ Sáu

  09.00 hrs – 12.00 hrs: Thị thực

  15.00 hrs – 17.00 hrs: Các công việc lãnh sự khác

  DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

  Lãnh đạo Đại sứ quán:

  1.    Bà Tào Thị Thanh Hương, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

  2.    Ông Đinh Hoàng Linh, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ.

  Bộ phận Văn phòng:

  3.     Bà Khuất Thị Hồng Hạnh, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn phòng, Thư ký Đại sứ

  4.    Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn hóa-Báo chí-Cộng đồng

  Bộ phận Lãnh sự:

  5.    Bà Vũ Thị Hương Trà, Bí Thư thứ hai, Phụ trách Bộ phận Lãnh sự

  Bộ phận Thương vụ:

  6.    Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán, Phụ trách Thương vụ

  7.    Ông Lê Đình Vũ, Bí thư thứ Nhất

  8.    Ông Nguyễn Lê Trinh, Bí thư thứ Ba

 • 9.    Ông Nguyễn Thế Vinh, Tùy viên
 • Bộ phận Đầu tư:

  10.    Bà Thái  Thu Phương, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Bộ phận Đầu tư

  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng:

    Bà Đỗ Mai Khanh, Đại tá, Tùy viên Quốc phòng

    Ông Lê Văn Thơ, Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​