​​​

 • ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

 • DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

 • Lãnh đạo Đại sứ quán:

  1.    Ông Mai Phước Dũng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

  2.    Ông Lê Công Dũng, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ.

  Bộ phận Văn phòng:

  3.    Ông Hà Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn phòng, Thư ký Đại sứ

  4.    Ông Trần Quang Huy, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn hóa-Báo chí-Cộng đồng

  5.    Bà Phạm Thu Hà, Kế toán

  Bộ phận Lãnh sự:

  6.    Bà Vũ Thị Hương Trà, Bí Thư thứ hai, Phụ trách Bộ phận Lãnh sự

  Bộ phận Thương vụ:

  7.    Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán, Phụ trách Thương vụ

  8.    Ông Cao Xuân Thắng, Bí thư thứ Nhất

  9.    Ông Chu Văn Thịnh, Bí thư thứ Nhất

  10.  Ông Phạm Nhật Cường, Tùy viên

  Bộ phận Đầu tư:
 • 11.    Bà Thái  Thu Phương, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Bộ phận Đầu tư

  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng:

  12.    Ông Trần Hoài Nam, Đại tá, Tùy viên Quốc phòng

  13.    Ông Đào Xuân Minh, Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​