Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại CH Singapore trân trọng thông báo Đại sứ quán sẽ nghỉ làm việc vào ngày thứ Hai, 15 tháng 04 năm 2019 theo quy định nghỉ lễ của Việt Nam và ngày thứ Sáu, 19 tháng 04 năm 2019 theo quy định nghỉ lễ của Singapore

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​