​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Các Hiệp định, thoả thuận đã ký:

Đến nay, Việt Nam và Xinh-ga-po đã ký 9 Hiệp định:

- Hiệp định hàng hải thương mại (16/4/1992);

- Hiệp định về vận chuyển hàng không (20/4/1992);

- Hiệp định thương mại (24/9/1992);

- Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư (29/10/1992);

- Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường (14/5/1993);

- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (02/3/1994);

- Hiệp định hợp tác về du lịch (26/8/1994);

- Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện Việt Nam – Xinh-ga-po trong thế kỷ 21 (08/3/2004);

- Hiệp định khung về kết nối Việt Nam – Xinh-ga-po (6/12/2005).

- Bản Ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Xinh-ga-po về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (25/4/2007).

Ngoài ra còn có một số thoả thuận hợp tác trên một số lĩnh vực như: thanh niên (3/1995), báo chí (1/1996), văn hoá thông tin (4/1998), cung cấp tín dụng (3/2004), tiếp vận hàng hoá (3/2004), sửa chữa tầu thuỷ (3/2004), phần mềm điện thoại di động (3/2004) và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (3/2004).

Hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về thành lập Trung tâm đào tạo Việt Nam – Xinh-ga-po tại Hà Nội (VSTC) (tháng 11/2001), Bản ghi nhớ về hợp tác, xúc tiến đầu tư (16/10/2003).

(Tháng 7/ 2007)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​