LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2020

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore xin thông báo Lịch nghỉ lễ năm 2020

của Đại sứ quán như sau:

 

Tháng 1
Ngày 01/01/2020 (Thứ Tư) Tết Năm mới Dương lịch (New Year's Day)
Tháng 2
Ngày 23/01 (Thứ Năm) 

 

Nghỉ Tết Âm lịch Việt Nam

Ngày 24/01 (Thứ Sáu)
Ngày 25/01 (Thứ Bảy)
Ngày 26/01 (Chủ Nhật)
Ngày 27/01 (Thứ Hai)
Ngày 28/01 (Thứ Ba)
Ngày 29/01 (Thứ Tư)
 
Tháng 4
Ngày 02/4 (Thứ Năm) Giỗ Tổ Hùng Vương
Ngày 10/4 (Thứ Sáu)Ngày Thứ Sáu Tốt lành (Good Friday)
Ngày 30/4 (Thứ Năm)Ngày Chiến thắng 30/4
  
Tháng 5
Ngày 01/5 (Thứ Sáu) Ngày Quốc tế Lao động (Labour Day)
Ngày 07/5 (Thứ Năm)Ngày Lễ Phật đản (Vesak Day)
Ngày 25/5 (Thứ Hai)Nghỉ bù Hari Raya Puasa
  
Tháng 7
Ngày 31/7 (Thứ Sáu) Ngày Hari Raya Haji
Tháng 8
Ngày 10/8 (Thứ Hai) Nghỉ bù Quốc khánh Singapore (National Day)
Tháng 9
Ngày 02/9 (Thứ Tư) Quốc khánh Việt Nam
Tháng 12
Ngày 25/12 (Thứ Sáu) Nghỉ Giáng sinh (Chrismas Day)


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​