Theo thông báo chính thức của Bộ Công an, hộ chiếu phổ thông (HCPT) loại có gắn chip điện tử sẽ được cấp cho công dân từ ngày 01/03/2023.

Tuy nhiên, do điều kiện kỹ thuật, hiện tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chưa đủ điều kiện cấp HCPT có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam ở nước ngoài. Theo quy định của pháp luật liên quan, hộ chiếu có gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip điện tử đều là hộ chiếu hợp lệ được cấp cho công dân Việt Nam để sử dụng xuất nhập cảnh Việt Nam và các nước.

Vì vậy,

Đại sứ quán xin thông báo

 

Hiện tại, công dân Việt Nam tại Singapore vẫn được cấp HCPT thông thường (có thông tin nơi sinh ở trang nhân thân), loại chưa có gắn chip điện tử. Đại sứ quán sẽ thực hiện việc cấp phát HCPT có gắn chip điện tử cho công dân theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong nước và khi có đầy đủ điều kiện kỹ thuật.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​